لیست قیمت انواع پارتیشن


پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 14.500.000 ریال


پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 6.500،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

آیا قیمت های داخل سایت بروز شده و دارای اعتبار است ؟

این یک از مهمترین و بیشترین سوالات پرسیده شده توسط بازدید کننده گان می باشد که لازم به ذکر است  شیک پارتیشن با داشتن کادر مجرب پشتیبانی وب سایت ، آن را هر روز پس از بازبینی و دادن تغییرات لازم قیمتها و مطالب را بروزرسای میکند و شما میتوانید در هر زمان قیمتهای بروز شده را از سایت شیک پارتیشن بدست آورید