لیست قیمت انواع پارتیشن


پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 14.500.000 ریال


پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 6.500،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

نحوه محاسبه قیمت پارتیشن دوجداره چگونه است ؟

این پارتیشن در حالت استاندارد که شامل  (شیشه قدی ،پرده ولومی و نصب)میباشد متری 270  هزار
 
تومان است که شما جهت بدست آوردن متراژ مورد نیازتان باید کل طول دیوار وارتفاع آن را در هم ضرب نموده
 
تا متر مربع پارتیشن مشخص شود و آن در قیمت270
 
هزار ضرب کرده و برای آنهایی که در این متراژ نیاز به درب دارند هر لنگه درب( قیمت
 
قفل و لولا و دستگیره به صورت جداگانه محاسبه )و به قیمت اضافه می شود .
 
هزینه حمل و نقل به عهده مشتری است
 
مثال:  اگر طول دیوار پارتیشن 5 متر و ارتفاع 2 متر و یک عدد درب هم مورد نیاز باشد
 
  اول 2 متر ارتفاع را ضرب در 5 متر طول نموده و حاصل را ضرب در 270 هزار تومان  کرده سپس عدد بدست
 
امده را به اضافه هزینه درب و حمل کرده  که عدد نهایی بدست می آید
 
2×5×270.000=2.700.00000قیمت پارتیشن دیوار
 
2.700.000 +150.000+65000=2.915.000   قیمت نهایی پارتیشن دوجداره ، درب و حمل پس از نصب