لیست قیمت انواع پارتیشن


پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 14.500.000 ریال


پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 6.500،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

نکات قابل توجه برای دانستن و پرسشهایی متداول ما از شما

پرسش 1. چند متر مربع پارتیشن نیاز دارید ؟
 
پرسش 2. چه نوع پارتیشنی نیاز دارید؟
 
پرسش 3.آیا میخواهید با کمترین هزینه که ممکن است پارتیشن بزنید؟
 
پرسش 3. آیا صدا هم عایق شود یا فقط قصد جدا سازی محیط را دارید ؟
 
پرسش 4. آیا پارتیشن دارای پرده ولومی و دوجداره باشد یا شکل دیگری؟
 
پرسش 5.آدرس مکانی که میخواهید پارتیشن کنید کجاست؟
 
پرسش 6.برای چه زمانی می خواهید؟
 
پرسش 7.آیا عجله دارید یا نه تایم دارید و عجله ای نیست ؟
 
پرسش 8.آیا پارتیشن درب داشته باشد و اگر جواب بله است چند عدد لازم است ؟