لیست قیمت انواع پارتیشن


پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 3.000.000 ریال


پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 770،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

پارتیشن های ام دی اف چیست؟

به مجموعه  پارتیشن هایی گفته می شود که  سازه  اصلی آن ام دی اف  می باشد