لیست قیمت انواع پارتیشن

برای تهیه و اجرای پارتیشن اداری ، باید بدانید که از چه نوع پارتیشن باید استفاده کرد
پارتیشن تک جداره ام دی اف : هر متر مربع 2.200.000 ریال
پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 2.700.000 ریال
پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 770،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

گالری نمونه محصولات پارتیشن