لیست قیمت انواع پارتیشن


پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 14.500.000 ریال


پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 6.500،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

پروژه های پارتیشن

Jun 10, 2014

شرکت پترو پیمان دانا


باز گشایی پارتیشن تکجداره 16 میل کوتاه با قفسه از محلی دیگر در اقدسیه و نصب آن در محل جدید خیابان سرافراز که کل متراژ 50 متر ظرف یک روز باز حمل و نصب شد
Category: General
Posted by: admin
گالری انجام پروژه به زودی ...