لیست قیمت انواع پارتیشن

برای تهیه و اجرای پارتیشن اداری ، باید بدانید که از چه نوع پارتیشن باید استفاده کرد
پارتیشن تک جداره ام دی اف : هر متر مربع 2.200.000 ریال
پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 2.700.000 ریال
پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 770،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

پروژه های پارتیشن

Jun 10, 2014

پروژه اداری شرکت بی همتا صنعت جاودانه وابسته به اتکا


اجرای اتاق سازی با پارتیشن تکجداره 6 میل در دو مرحله سفارش داده شد که هر سفارش ظرف یک روز ساخته و در محل نصب شد ( کیلومتر 11 جاده قدیم کرج).
Category: General
Posted by: admin
گالری اجرای پروژه به زودی ...