لیست قیمت انواع پارتیشن

برای تهیه و اجرای پارتیشن اداری ، باید بدانید که از چه نوع پارتیشن باید استفاده کرد
پارتیشن تک جداره ام دی اف : هر متر مربع 2.200.000 ریال
پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 2.700.000 ریال
پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 770،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

پروژه های پارتیشن

 

 بعضی از پروژه های اجرا شده در سال 96

 

 پارتیشن تکجداره 16 میل ام دی  اف

پارتیشن کارخانه جات راه و آهن

پارتیشن شیشه سن بلاست

 پارتیشن سفارت کره جنوبی

پارتیشن سفید

پارتیشن تکجداره

پارتیشن شیخ بهایی

 

پارتیشن تکجداره 16 میل

پارتیشن سازمان اطلاعات رادیویی

اجرا شده در خیابان سهروردی

پارتیشن سهروردی

پارتیشن سازمان اطلاعات رادیویی

پارتیشن تکجداره 16 میل

 

پارتیشن سفارت کره

پارتیشن شیخ بهایی

پارتیشن تکجداره 16 میل

با شیشه سن بلاست

 پارتیشن فرمانیه

پارتیشن دوجداره لیون روشن

اجرا شده در فرمانیه تهران

 پارتیشن ولنجک

پارتیشن دوجداره بیاض مش و ونگه

اجرا شده در ولنجک تهران

قبل و بعد اجرا